+421 915 971 256


Automatizácia a riadenie

Automatizácia a riadenie Vzhľadom na to, že vývoj elektronických systémov rýchlo napreduje, vyvíjajú sa aj nové možnosti využitia týchto systémov v priemysle a ďalších odvetviach bežného života. S tým súvisí modernizácia existujúcich technologických procesov v priemysle. Staršie existujúce systémy už nezodpovedajú moderným požiadavkám vývoja a preto je logické ich nahradzovať novými, modernými technológiami, nehovoriac o tom, že nové systémy uľahčujú celkový proces výroby, znižujú čas na výrobu produktov a majú oveľa nižšiu energetickú náročnosť pri výrobe produktov v priemysle. Návratnosť takej modernizácie je zväčša od 2 do 4 rokov podľa objemu modernizácie a použitých systémov (malé, stredné alebo veľké technologické systémy).

Nové technologické systémy sú vytvárané s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti samotných systémov a aby nemali žiadny, poprípade najnižší možný dopad na životné prostredie, v ktorom sú umiestnené. V posledných rokoch vývoja sa zaťaženie na životné prostredie modernizáciami znižuje až o 60 – 80%.

Automatizácia a riadenie