+421 915 971 256


CCTV

Skratka CCTV znamená Closed Circuit TeleVision (priemyslová televízia).

Video záznam predstavuje súčasť CCTV technológie, ktorá spočíva vo video monitorovaní rôznych častí miest, za účelom zlepšenia pre bezpečnosť ľudí a ich majetku.

Inštalácia video monitorovacích systémov vyžaduje najvyššiu technickú zdatnosť, aby bolo možné odhadnúť dokonca pomerne nepravdepodobné incidenty.

V prípade monitorovacích systémov si musí byť každý inštalatér a ich užívateľ vedomý toho, že zariadenia majúce príliš nízke parametre, ktoré pre tento účel nie sú príliš vhodné, môžu spôsobiť škodu na majetku a ohroziť aj život. Tiež budú mať za následok nedostatočnú spoľahlivosť systému a časté technické problémy.