+421 915 971 256


EPS

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti.

Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd,znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia.

Hlavnou úlohou EPS je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru. Inštaláciu systémov EPS taktiež predpisujú normy STN, EN a príslušné zákony.

EPS je možné realizovať ako samostatný systém alebo ako doplnkovú požiarnu signalizáciu k PSN (EZS).