+421 915 971 256


EZS

Účelom a hlavným cieľom EZS je včas informovať užívateľa objektu o zámere narušiteľa preniknúť do chráneného priestoru. Základom systému je ústredňa, ktorá monitoruje a vyhodnocuje stavy jednotlivých detektorov umiestnených v objekte.

Detekcia

Pracujú na rôznych princípoch - sledujú infračervené žiarenie pohybujúceho sa objektu voči pozadiu, detekujú zmeny v odraze mikrovlného žiarenia, využívajú magnetické vlastnosti, snímajú zvuk roztriešteného skla, reagujú na tlakovú vlnu, otrasy atď. Prakticky všetky detektory sú už dnes vybavené zložitou elektronikou, ktorá zaisťuje dokonalé spracovanie procesu detekcie a umožní eliminovať falošné poplachy.

Signalizácia poplachu

V prípade narušenia objektu je vyhlásený poplach, ktorý je možné signalizovať akusticky sirénou alebo opticky majákom, telefonicky hlasovou správou prípadne prenášať rádiovým signálom na pult centralizovanej ochrany, keď je objekt strážený z miesta s trvalou obsluhou (ochrana objektu, polícia, strážna agentúra). Čoraz viac sa používa pre signalizáciu moderná GSM technológia (SMS užívateľovi, GPRS prenos na PCO).

Inštalácia

V prevažnej časti inštalácie sú využívané štandardné drôtové systémy, kde sú jednotlivé prvky systému navzájom prepojené viacžilovými, tienenými káblami. V prípade, že sa v objekte na prípravu rozvodov v rámci stavby či rekonštrukcie zabudlo, je možné využiť ucelenú radu spoľahlivých, bezdrôtových prvkov.

Doplnkové funkcie

Systém EZS neslúži iba na ochranu majetku, ale predovšetkým na ochranu osôb. Z tohto dôvodu je vybavený celou radou doplnkových funkcií. Jednou z nich je napríklad funkcia „odkódovania pod nátlakom“, kedy môže obsluha pomocou špeciálneho kódu systém naoko odsledovať a pritom spustiť tichý poplach na privolanie pomoci. Ďalším veľmi zaujímavým doplnkom sú drôtové či bezdrôtové tiesňové tlačidlá, ktorými je možné spustiť poplach manuálne.