+421 915 971 256


Prístupové systémy

Prístupové systémy sa používajú na riadenie prístupu osôb do rôznych objektov podľa prístupových práv. Identifikácia prebieha pomocou zadania kódu na kontaktnej klávesnici alebo kontaktnými a bezkontaktným identifikačnými kartami. Karty majú rôzne prevedenie. Špeciálnou skupinou týchto prístupových systémov sú tie, ktoré rozoznávajú užívateľov podľa vopred vloženého biometrického údaja (napr. odtlačku prsta). Hlavnou súčasťou prístupových systémov sú teda klávesnice alebo čítačky, ktoré sú schopné pracovať buď samostatne alebo v sieti.